Deklaracje właściwości

Oznakowanie CE zostało przyjęte w celu ujednolicenia wymagań stawianych wobec produktów w krajach Unii Europejskiej, które przyjęły tzw. normy zharmonizowane (hEN). Normy te to dokumenty zatwierdzone przez Comité Européen de Normalisation (CEN), który reprezentuje krajowe jednostki normalizacyjne, zgodnie z mandatem Komisji Europejskiej.

Produkt oznaczony znakiem CE jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 i spełnia wymagania techniczne obowiązującej go zharmonizowanej Normy Europejskiej.

Dokumenty uprawniające do oznaczenia szyb znakiem CE
Lista dokumentów ogólnych dla grupy produktowej – szyby zespolone
1 Szyby zespolone Deklaracja Zgodności. PL» EN» CZ»
2 Szyby zespolone Certyfikat Zgodności – Szyby ognioodporne – Zakład w Tychach PL» EN» DE»
3 Szyby zespolone Certyfikat Zgodności – Szyby ognioodporne – Zakład w Tczewie EN» DE»
4 Szyby zespolone Paszport Produktu – Zakłady w Polsce i Chorwacji PL» EN» DE»
5 Szyby zespolone Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Nowej Wsi. EN, DE»
PL, EN»
6 Szyby zespolone Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tychach. EN, DE»
7 Szyby zespolone Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tczewie. EN, DE»
8 Szyby zespolone Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Radomsku. EN, DE»
DE, PL»
9 Szyby zespolone Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
dla zakładu w Tychach. Szyby zespolone ze szczeliwem konstrukcyjnym.
PL»
10 Szyby zespolone Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Varaždin. EN, DE»
Lista dokumentów ogólnych dla grupy produktowej – szyby pojedyncze
1 Szyby hartowane Paszport produktu – Hartowane szkło bezpieczne PL» EN» DE»
2 Szyby hartowane Deklaracja Zgodności – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe dla zakładu w Tychach. PL» EN»
3 Szyby hartowane Deklaracja Zgodności – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe dla zakładu w Tczewie PL» EN»
4 Szyby hartowane Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0002/06. Szkło hartowane i hartowane emaliowane o grubości 3-19 mm. PL» EN»
5 Szyby hartowane Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0006/06 Szkło hartowane walcowane wzorzyste (ornamentowe) o grubości 4 mm. PL» EN»
6 Szyby hartowane Deklaracja Zgodności – Termicznie hartowane wygrzewane bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe. PL» EN» CZ»
7 Szyby hartowane Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tychach – Termicznie hartowane szkło bezpieczne. EN, DE» EN, PL»
8 Szyby hartowane Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tczewie – Termicznie hartowane szkło bezpieczne. EN, DE»
9 Szyby hartowane Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Radomsku – Termicznie hartowane szkło bezpieczne. EN, DE»
10 Szyby hartowane Paszport produktu – Hartowane i termicznie wygrzewane szkło bezpieczne. PL» EN» DE»
11 Szyby hartowane Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Tychach – Hartowane i termicznie wygrzewane szkło bezpieczne. EN, DE» EN, PL»
12 Szyby hartowane Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla zakładu w Radomsku – Hartowane i termicznie wygrzewane szkło bezpieczne. EN, DE»
13 Szyby hartowane Deklaracja Zgodności – Termicznie wzmocnione bezpieczne szkło sodowo wapniowo krzemianowe. PL» EN»
14 Szyby hartowane Certyfikat Wstępnego Badania Typu Nr P/0003/06 Szkło wzmacniane termicznie o grubości 4-10 mm. PL» EN»
15 Szyby laminowane Paszport produktu – Bezpieczne szkło warstwowe PL» EN» DE»
16 Szyby laminowane Deklaracja Zgodności – Bezpieczne szkło warstwowe PL» EN»
17 Szyby laminowane Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji. Zakład w Tychach – Szyby bezpieczne laminowane EN, DE» EN, PL»
18 Szyby laminowane Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji. Zakład w Radomsku – Szyby bezpieczne laminowane EN, DE»
19 Szyby pojedyncze Szyby ognioodporne – Tychy EN»
20 Szyby pojedyncze Szyby ognioodporne – Tczew EN»

OD dnia 1 lipca 2013r Deklaracje Zgodności wystawiane do wyprodukowanych zamówień zostały zastąpione Deklaracjami Właściwości. Deklaracje można pobrać korzystając z wyszukiwarki.

Do pobrania dokumentu potrzebne są informacje identyfikujące zamówienie:

    • zakład w którym zamówienie zostało złożone
    • rok produkcji
    • numer zamówienia nadany przez PRESS GLASS
    • pozycja w zamówieniu PRESS GLASS

 Informacje podane są na etykiecie produktu oraz w Specyfikacji Dostawy

WYSZUKIWARKA DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI

Dokumenty, które obowiązywały do dnia 1.07.2013 roku zostały przeniesione do archiwum.

Wyszukiwarka deklaracji dostępna jest także w aplikacji mobilnej.

 

PRESS GLASS MOBILE

 

Ta treść dostępna jest również w językach: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski