Szyby pojedyncze

Spośród wszystkich rodzajów oferowanych szkieł część znajduje zastosowanie w różnych branżach jako szkło pojedyncze.

Jest to produkt przetworzony w mniejszym stopniu niż szyba zespolona. PRESS GLASS oferuje szkło pojedyncze docięte do żądanych wymiarów na bazie szkła: float, barwionego w masie, refleksyjnego twardopowłokowego, trawionego chemicznie. Szkło pojedyncze oferowane jest bez dodatkowej obróbki krawędzi.

Oferta dotycząca szkła pojedynczego obrabianego mechanicznie znajduje się w dziale

 

 

 

Ta treść dostępna jest również w językach: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski