Szyby ochronne

Klasyfikacja i wymagania dla szyb ochronnych wg PN-EN356

Odpornośc szyby na działanie standardowych czynników niszczących
Klasa szyby Rodzaj czynnika Ilość uderzeń Sposób odziaływania
Czynniki Wysokość spadku [m]
P1A
P2A
Kula stalowa
o masie
4,11 kg
3
3
Swobodny spadek kuli na powierzchnię szyby zamontowanej w ramie 1,5
3
P3A
P4A
P5A
Kula stalowa
o masie
4,11 kg
3
3
9
Swobodny spadek kuli na powierzchnię szyby zamontowanej w ramie 6
9
9
P6B
P7B
P8B
Siekiera testowa o masie 2 kg 30-50
51-70
powyżej 70
Wycinanie otworu uderzeniami siekiery testowej
(energia pojedynczego uderzenia
300-350J)

Zastosowania szyb ochronnych

Miejsce zastosowań Klasa szyby Uwagi
1 Mieszkania szkoły, biura, zakłady produkcyjne:
– drzwi wewnętrzne,
– okna na piętrach,
– okna na parterze.
P1A Chronią przed zranieniem
przy rozbiciu szyby,
utrudniają rozbicie szyby
przy gwałtownym
zamknięciu okna lub drzwi.
2 Kioski, domy wolnostojące, okna parterów bloków
mieszkalnych, witryny hoteli i biur, obiekty handlowe
o małej wartości chronionej, hale sportowe.
P2A Chronią przed zranieniem.
Mogą stanowić czasową
ochronę przy
próbie włamania
bez przygotowania.
3 Witryny salonów hoteli i biur, obiekty handlowe o
znacznej wartości chronionej, wille, apteki.
P3A, P4A Szyby utrudniające włamanie,
mogą zastępować kraty
o oczku 150 mm wykonane
z drutu stalowego
o średnicy 10 mm.
4 Muzea, sklepy z antykami, galerie sztuki, sale operacyjne
banków, kantory, sklepy o dużej wartości
chronionej, ekskluzywne wille.
P5A, P6B Szyby o zwiększonej
odporności na włamanie,
mogą zastąpić okratowanie
wykonane z prętów stalowych
o średnicy 12 mm.
5 Zakłady i sklepy jubilerskie, banki, obiekty specjalne,
wystawy obiektów handlowych o dużej wartości
chronionej.
P7B, P8B Szyby o wysokiej odporności
na włamanie, mogą
zastępować okratowanie
wykonane z prętów
stalowych o średnicy
16 mm.

Zobacz ofertę szyb bezpiecznych i ochronnych

Ta treść dostępna jest również w językach: francuski