Najwyższa jakość

NAJWYŻSZA

JAKOŚĆ

Jesteśmy partnerem markowych producentów okien, stawiających dostawcom wysokie wymagania. Podwyższona jakość produktów to warunek konieczny do prowadzenia współpracy.
Często wymaga to od nas stosowania dodatkowych procedur certyfikacyjnych dla komponentów oraz zmienionego toku produkcyjnego, zapewniającego lepsze parametry i dłuższy okres gwarancji. Nasze produkty dostosowane są do wymagań norm ogólnoeuropejskich, przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach oraz indywidualnych ustaleń z Odbiorcami. Cała oferta produktowa spełnia wymagania oznakowania CE, a wszystkie zakłady objęte są systemem zarządzania produkcją ISO 9001 oraz zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Coroczne wizyty kontrolne

Nasze zakłady kontrolowane są przez uznane europejskie jednostki certyfikujące. Są to m.in.:

Obecnie wszystkie instytuty przeprowadzają w naszych zakładach 35 wizyt kontrolnych rocznie. Niezależnie od tego, Odbiorcy przeprowadzają w naszych fabrykach własne, indywidualne audyty wewnętrzne.

Ta treść dostępna jest również w językach: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, chorwacki