POLITYKA JAKOŚCI

I ŚRODOWISKOWA

Zapewniamy naszym Odbiorcom stały poziom jakości szyb zespolonych i specjalnych produkowanych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania PRESS GLASS SA zgodnym z normami ISO 9001 i ISO 14001, akceptowalną cenę i terminową dostawę wyrobów spełniających obowiązujące wymagania środowiskowe.

IQNet-9001-2008 IQNet-14001-2004 Polityka Jakości i Środowiskowa jest realizowana poprzez doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania PRESS GLASS SA, optymalizację kosztów produkcji i gospodarki odpadami. Okresowa ocena stopnia realizacji Polityki Jakości i Środowiskowej jest dokonywana w oparciu o wielkość produkcji, ocenę ilości nowych wyrobów wprowadzanych do produkcji, satysfakcji Klientów, zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska oraz ocenę stopnia realizacji ustalonych na dany okres celów środowiskowych.

ISO-9001-2008 ISO-14001-2004 Zarząd Firmy deklaruje stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania PRESS GLASS SA, spełnienie wymagań prawnych, technicznych i środowiskowych dotyczących naszych działań i wyrobów, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Klienta oraz zapewnienie środków dla funkcjonowania systemu.

Wszyscy pracownicy firmy są odpowiedzialni za jakość wyrobów, jakość obsługi Klienta i wpływ na środowisko naturalne.

Ta treść dostępna jest również w językach: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, chorwacki